Atık Su

Atık Su

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular.

Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve akreditasyon çerçevesinde atık su analizleri yapılmaktadır.