Boru Analizleri

Yapılan Boru Analizleri

Altyapı sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle  her geçen gün PE Borulara daha fazla ihtiyaç duyulur. Ülkemizde her yıl kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda PE boruların altyapıda kullanıldığı dikkate alındığında, Boruların  kalitesinin standarda uygunluğunun kontrolü de işin ciddiyeti bakımından önem kazanmaktadır. Bu kontrollerin de akredite bir laboratuvarda, tarafsız ve bağımsız bir kuruluşta yaptırılması da özellikle talep edilmektedir. MARTEST ANALİZ  laboratuvarları, konusunda uzmanlaşmış personelleri ve imkanlarıyla birlikte, özellikle altyapı  sektörüne tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. TÜRKAK tarafından TS EN ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilen laboratuvarlarımızda başlıca yapılan analizler aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Plastik ve Termoplastik borular,  yüksek performansı, uzun ömürlü olması, zor hava koşullarına karşın dayanıklı olması hafif ve uygulanabilirliği kolay olmasından dolayı başta belediyeler olmak üzere kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından kullanılması tercih edilmektedir.

Bu doğrultuda laboratuvarımız plastik ve termoplastik hammadde ve mamullerin mekanik ve kimyasal analizlerini yapmakta, kamu kuruluşlarına, özel kuruluşlara hizmet vermek üzere akreditasyonunu gerçekleştirmiştir.

Akreditasyon kapsamlarımız linkte yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.

 Akreditasyon Kapsamında Yapılan Testler:

 • Boyut Tayini – TS EN ISO 3126
 • Plastikler-Yoğunluk Deneyi (Metot A-Daldırma Metodu) – TS EN ISO 1183-1
 • Kütlesel Erime Akış Hızı (MFI, MFR) Tayini – (Metot A) – TS EN ISO 1133-1
 • Çekme Özelliklerinin Tayini (Kopma Uzaması) TS EN ISO 527-1 / TS EN ISO 527-2- TS EN ISO 6259-1
 • İç Basınca Mukavemetin Tayini – TS EN ISO 1167-1
 • Karbon Siyahı Miktarı Tayini – ISO 6964
 • Pigment veya Karbon Siyahı Dağılım Derecesinin Tayini – TS ISO 18553
 • Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini (OIT) – TS EN 728
 • Uçucu Madde Muhtevasının Tayini – TS EN 12099
 • Etüv Deneyi – TS ISO 12091
 • Darbe Mukavemeti – TS EN ISO 3127TS EN 744
 • Çember Rijitliğinin Tayini – TS EN ISO 9969
 • Halka Esnekliğinin Tayini – TS EN ISO 13968