Çimento

Maden ve Çimento Analizi

“Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince “caementum" sözcüğünden türemiş, sonraları “bağlayıcı” anlamında kullanılmaya başlamıştır. Esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Bağlayıcı madde olarak kullanılan ilk madde kireçtir.

TS EN 197-1 standardına göre üretilen çimentoların kalite ve yeterliliğini belirlemek amacıyla mekanik, fiziksel ve kimyasal testler yapılmakta olup  2014 yılı itibari ile tüm parametrelerden akreditasyon gerçekleştirilmiştir.

Akreditasyon kapsamlarımız linkte yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.

Yapılan Kimyasal Testler:         

                                                                                              

Ana Oksitlerin Tayini

(SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO)                               TS EN 196-2

Sülfat (SO4) Tayini                                                   TS EN 196-2

Alkali (Na2O, K2O) Tayini                                        TS EN 196-2

Serbest CaO Tayini                                                  İşletme İçi Metot

Çözünmeyen Kalıntı Tayini                                    TS EN 196-2

Kızdırma Kaybı Tayini                                             TS EN 196-2

Klorür (CI) Tayini                                                      TS EN 196-2

Yapılan Fiziksel ve Mekanik Testler:

Özgül Ağırlık (Yoğunluk) Tayini                           TS EN 196-6

Priz Başlama Süresi Tayini                                  TS EN 196-3+A1

Priz Bitiş Süresi Tayini                                          TS EN 196-3+A1

Genleşme Tayini                                                   TS EN 196-3+A1

Elek Kalıntısı Tayini                                                TS EN 196-6

Özgül Yüzey (Blain) Tayini                                    TS EN 196-6

Basınç Dayanımı Tayini                                         TS EN 196-1

Eğilme Dayanımı Tayini                                        TS EN 196-1