Emisyon – İmisyon

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava kirliliği kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre izin ve lisans yönetmeliği gereğince tesislerin emisyon kaynaklarından meydana gelen ve hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında örnekleme, ölçüm gerçekleştirilmekte olup ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmektedir.

Akreditasyon kapsamlarımız linkte yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.

Yeterlik belgemiz ekteki PDF dosyasında yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.