Gübre ve Toprak Analizi

Gübre ve Toprak Analizi

Gübre Analizi

Günümüzde tarımsal üretiminin temel dayanağı gübredir. Gübresiz tarım düşünülemez. Ancak birim gübreden çevreye zarar vermeden en yüksek ürün alınması günümüzde tarımın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Analiz sonuçlarına dayanılarak gübrelerin uygulanması, çevreye verilecek zararı en aza indirebileceği gibi üreticilerin aile bütçesine olumlu ve önemli katkıda bulunacaktır. Dış alım yoluyla gübre satın alanların, gübre ticareti yapanların ve özellikle de geçimini tarımdan sağlayanların gübrelerin özelliklerini iyi bilmeleri ve gübrelerin etiketlerinde belirtilen bitki besin elementlerini tam olarak içerip içermediklerinden emin olmaları gerekir. Bu da ancak gübrelerin analizleriyle doğrulanabilir.

Toprak Analizi

Nitelikli bol ürün alınmasında ve tarımsal sorunların çözümünde toprak özelliklerinin iyi bilinmesinin ve uygulamalarının buna göre yapılmasının yeri ve önemi büyüktür. Başta gübreleme olmak üzere tarımın çeşitli girdilerinden en yüksek getirinin sağlanmasında yol gösterici olarak toprak analizlerinden yararlanılması gereği ve zorunluluğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Uygun yöntemler ile yapılmış analiz sonuçlarına dayandırılmadan gerçekleştirilen uygulamaların binlerce yılda oluşmuş topraklarda yol açtığı sorunlara ve çevreye verdiği zararlara ilişkin çarpıcı örnekler giderek çoğalmaktadır. Tarımsal toprakların verim gücünü artırılması ve korunması ile ilgili önlemler alınması için doğru ve zamanında toprak analizleri yapılmalıdır. MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI olarak toprak analizlerini doğru ve güvenilir sonuçlar ile hizmet vermekteyiz.

MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI  gübrenizin  yasal mevzuata uygunluğunu  akreditasyon kapsamında değerlendirmektedir.

Akreditasyon kapsamlarımız linkte yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.