Havuz Suyu

Havuz Suyu

Sağlık Bakanlığının, 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliği"ne göre:

Yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı havuzları ile içme sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  Bu Yönetmelik, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının nitelikleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.  Sağlık amaçlı kullanılan kaplıca ve mineralli su havuzları ile ticari amaçlı olarak kullanılmayan havuzlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.