Maden Genel

Maden Genel

Güvenli ortamda kurulmuş ve çalışan laboratuvarımız; altın ayar tespitinde kupelasyon teknolojisini, gümüş ayar tespitinde kupelasyon veya volumetrik titrasyon teknolojisini, platinde ise çöktürme teknolojisini kullanmaktadır.

Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini inceleyen bilim dalıdır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analize nitel (kalitatif); bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analize de nicel (kantitatif) analiz denir.

Analitik Kimya Birimi Laboratuarları’nda , kayaç, silikat, sanayi atığı (anot çamuru), metal ve alaşım numunelerinin, majör ve minör element analizleri ile metal, ametal ve geçiş elementlerinin analizleri yapılmaktadır. Laboratuarlarda maddenin ağırlıkve hacim özelliklerine dayanan gravimetrik ve volumetrik gibi klasik analiz metotları ile maddenin ışık absorbsiyonu, ışık emisyonu, magnetik, radyoaktiflik gibi özelliklerine dayanan modern yani enstrümantal analiz metotları kullanılır. Kullanılan bu analiz metotları sürekli yenilenmekte, modern analiz metotlarının, çok emek ve zaman alan klasik analiz metotlarının yerine geçirilmesi ile enstrümantal analizler ağırlık kazanmaktadır. Enstrümantal analiz metotlarında en çok optik spektrografi, X-Ray fluoresans, atomik absorpsiyon ve plazma kaynaklı emisyon spektroskopi yöntemleri kullanılmaktadır.

Analitik Kimya Birimi Laboratuarları’nda hem klasik hem de modern metotlarla yapılan Silisyum dioksit (SiO2), Alüminyum oksit (Al2O3) , Demir (II) oksit (FeO), Demir (III) oksit (Fe2O3), Magnezyum oksit (MgO), Kalsiyum oksit (CaO), Potasyum oksit (K2O), Sodyum oksit (Na2O) gibi majör elementler, yer küreyi meydana getiren kayaçlarda yaklaşık %95’den fazla bulunur ve ağırlıkça % oksit cinsinden ifade edilir. Titanyum oksit (TiO2), Mangan oksit (MnO), Di Fosfor Tri oksit (P2O5) gibi minör elementler ise, yer kabuğunu oluşturan kayaçlar içerisinde yaklaşık % 0,01 ile % 2 arasında bulunurlar.

Metalik cevherler ile çelik ve alaşımlarda, yüksek elektrik ve ısı iletkenliğiyle kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren Demir (Fe), Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Nikel (Ni), Kalay (Sn), Kurşun (Pb), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kadminyum (Cd), Magnezyum (Mg) gibi metaller ile metal olmayan, normal koşullarda katıdan başka sıvı ya da gaz durumunda bulunabilen, tel ve levha biçimine gelemeyen, elektrik ve ısıyı iletmeyen Karbon (C), S (Kükürt), P (Fosfor) gibi ametallerin analizleri yapılmaktadır.

Lantan (La), Seryum (Ce), Neodimyum (Nd), Disprosyum (Dy), Europyum (Eu), İtterbiyum (Yb), Toryum (Th), Uranyum (U), Altın (Au), Gümüş (Ag) periyodik cetvelde geçiş elementleri olarak tanımlanır. Bu elementler sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıkları gibi fiziksel özelliklere sahiptir ve metallerden oluşan bir bölümü geçiş metalleri, bir bölümü de Lantanidler ve Aktinidler olarak adlandırılmıştır. Lantanidler yani nadir toprak elementleri toprakta eser miktarda bulunurlar. 

Altın aramalarına son yıllarda ağırlık verilmesi bu laboratuarlarda iş hacminin artmasına neden olmuştur. Altın gümüş analizlerinin en doğru ve güvenilir sonuçları kupelasyon tekniği ile elde edilmektedir. Bunun yanı sıra altın ve gümüş analizleri plazma kaynaklı emisyon spektroskopi yöntemi ile de yapılmaktadır.

Uzman elemanların görev aldığı laboratuarlarda, etüv, fırın, manyetik karıştırıcı, ısıtıcı, elektroliz cihazları, atomik absorpsiyon spektrometresi, ICP cihazı, kupelasyon fırını gibi analizler için gerekli bütün donanım mevcuttur.