Madeni Yağ

Madeni Yağ

Hareket eden metallerin arasında bir film oluşturarak hareketi kolaylaştıran,sürtünmeyi , korozyonu önleyen ve ham petrolün rafinasyonu sonucu elde edilen base-oil maddelere kimyasal katkı maddesi ilavesi  ile elde edilen ürünlerdir.

Madeni yağlar sentetik yağlar ve mineral esaslı yağlar olarak iki gruba ayrılır. Sentetik yağlar kimyasal yollarla elde edilen yağlardır. Yüksek özellikli yağlardır. Mineral yağlar ise petrolün rafinasyonu ile üretilerek elde edilen yağlardır. 

Laboratuarımızda yağların hem kimyasal özellikleri hem performans testleri yapılmaktadır.