Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Gıda mikrobiyolojisi laboratuvarında gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar aranır veya sayılır. Burada önemli olan analizlerin aseptik ortamda ve koşullarda yapılıp, standart ve tüzüklere uygunluğunun kontrolüdür.

Aynı zamanda denetim hizmetlerimiz için alınan numunelerde ortaya çıkan mikroorganizma tablosuna göre işletmenin hangi yönden eksiklikler gösterdiğinin belirlenmesi ve ne çeşit önlemlerle önüne geçilebileceği araştırılmaktadır.