Mineral

Mineral

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte , belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.. Metal analizlerinin gerçekleştirilmesinde laboratuvar ortamının aranacak metallerden arınmış olması gereklidir.

Analizi istenen mineral maddeleri "ppm" düzeyinde tespit edebilmek için, Alevli Atomik Absorbsiyon Spectrometre cihazı, mineral maddeleri "ppb" düzeyinde tesbit edebilmek içinde Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda As ve Hg analizleri için Hidrür Sistemi, Pb, Cu, Cd analizleri için Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı, Ca, Fe, Mg, Mn, Zn, Sn, Na, K, Cr analizleri için Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı kullanılmaktadır.