Su Analizi

Su 

Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde Atık Su, Kullanım Suyu, Sulama suyu, Havuz suyu, Yer Altı Sularının su kalitesinin belirlenmesi ve uygunluğunun tespit edilmesi için numune alma ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Numuneler, numune alma personellerimiz tarafından alınarak uygun sürede ve koşullarda muhafaza edilip laboratuvara ulaştırılmaktadır.

Atık Su

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular.

Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve akreditasyon çerçevesinde atık su analizleri yapılmaktadır.

Kullanma Suyu

Aşırı mineral ya da tuz yoğunluğu taşımayan, insan, hayvan ya da bakterilerle ilgili zararlı madde birikimi içermeyen, insanların tüketmesine elverişli ve üretim proseslerinde kullanılan sudur.

Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve akreditasyon çerçevesinde kullanım suyu analizleri yapılmaktadır.

Sulama Suyu

Dere, baraj, göl ve yeraltı kuyuları gibi kaynaklardan tarımsal amaçlı kullanılan sulardır. Tarımda verimi artırmaya yönelik yapılan sulama suyunun kalite sınıfı önem arz etmektedir.

Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve akreditasyon çerçevesinde sulama suyu analizleri yapılmaktadır.

Akreditasyon kapsamlarımız linkte yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.

Yeterlik belgemiz ekteki PDF dosyasında yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.