Titreşim

Çevresel Titreşim Ölçüm Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında patlatma yapılan işletmelerde (taş ocakları, maden ocakları,…vb) patlatmaların civar konut ve yapıların etkisinin değerlendirilmesi ve maruziyetini belirlemek için laboratuvar personellerimiz tarafından çevresel titreşim ölçümleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.