Çimento Genel

TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standardına uygun olarak 2014 yılında TÜRKAK tarafından Çimento konusunda da akredite edilmiştir. Laboratuarlarımızda yapılan tüm deneyler, TS EN 197-1 standardına göre üretilen ve uygunluk değerlendirmesi için gerekli tüm parametreleri kapsamaktadır. Üretilen çimentonun TS EN 197-1 standardına uygun olup olmadığını, laboratuarımızda yaptıracağınız kalite kontrol testleri sonucu öğrenebilirsiniz