Su Genel .

Çevre bilimciler çevreyi canlı, cansız bütün doğal varlıkların ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü olarak tanımlarlar. Bu çevre, çeşitli insan etkinlikleri sonucunda oluşan atıklar, duman, zehirli kimyasal maddeler ve öbür zararlı maddelerle sürekli kirlenmektedir. Toprak, su ve hava kirliliğinin yanı sıra gürültü ve radyoaktiflik gibi daha yeni öğeleri de kapsayan çevre kirliliği günümüzde tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Martest Analiz Laboratuvarları, çevresel kirlilik analizleri, temizlik ve iyileştirme maliyet analizleri ve danışmanlığı, çevresel değerlendirme çalışmaları konularındaki hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve mevzuatlara göre vermektedir.