İçme Suyu .

İzleme kriterleri tablosunda yer alan Alüminyum, Amonyum, Klorür, Renk, İletkenlik, pH, Demir, Mangan, Sülfat, Sodyum parametreleri analizlenmektedir.Bunlara ilaveten kimyasal parametrelerden Antimon, Arsenik, Bor, Kadmiyum, Krom, Bakır, Siyanür, Florür, Kurşun, Civa, Nikel, Nitrat, Nitrit  analizleri yapılmaktadır.Standartta belirtilen mikrobiyolojik analizler laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.