Su Analiz

SIRA NO

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ (TL)

ANALİZ EDİLEN METERYAL

 

 

FİZİKSEL - KİMYASAL VE KALINTI ANALİZLERİ

 

1

PH

 

TS 3223 ISO 10523/NİSAN 1999

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

2

İLETKENLİK

TS 9748 EN 27888/          NİSAN1996

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

3

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN İHTİYACI

TS 5677 EN 25814;Mart 1996

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

4

KLORÜR

          TS 4164 ISO 9297

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

5

AKM(Askıda Katı Madde Tayini)

TS EN 872/Haziran 2007

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

6

BOİ(Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı)

TS EN 4957-1 EN 1899 Nisan 2002

5GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

7

KOİ(Biyokimyasal Oksijen      İhtiyacı)

SM 5220-B:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

8

YAĞ VE GRES TAYİNİ

 

TS 8312 Nisan 1990

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

9

Cr(+6) TAYİNİ

 

SM 3500 Cr B 21:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

10

DEMİR(Fe)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

11

MANGAN(Mn)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

12

NİKEL(Ni)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

13

BOR(B)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

14

BROM(Br)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

15

KADMİYUM(Cd)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

16

KROM(Cr)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

17

BAKIR(Cu)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

18

KURŞUN(Pb)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

19

CİVA(Hg)

İŞLETME İÇİ METOT

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

20

SODYUM(Na)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

21

FLORÜR(F)

SM 4500-D:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

22

 

KALSİYUM (Ca)

 

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

23

ALÜMİNYUM(Al)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

24

SELENYUM

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

25

ARSENİK(As)

İŞLETME İÇİ METOT

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

26

ÇİNKO(Zn)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

27

FOSFOR (P)

 

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

28

KALAY(Sn)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

29

BERİLYUM(Be)

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

30

BARYUM(Ba)

 

           TS EN  ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

31

BİZMUT(Bi)

 

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

32

KOBALT(Co)

 

TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

33

KÜKÜRT(S)(Elementel)

 TS EN ISO 11885

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

34

SICAKLIK

2550-B:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

35

TOPLAM SERTLİK ( Ca+Mg)

TS 4474 ISO 6059

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

36

OKSİTLENEBİLİRLİK

 

TS 6288 EN ISO 8467

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

37

FENOL

 

SM 5530 D

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

38

 

BULANIKLIK

 

SM 2130 -B

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

39

TAT

 

TS 266

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

40

 

RENK

 

TS 6392 EN ISO 7887

SM             2120 B :2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

41

KOKU

 

TS EN 1622

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

42

SÜLFÜR(S2-)

 

SM 4500 S2.F:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

43

SÜLFAT(SO4-2)

 

SM 4500 SO4-2-B:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

44

SÜLFİT(SO3-)

 

SM 4500-SO3 2- A-B:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

45

T. KJELDAHL AZOTU (TKN)

 

SM 4500 Norg B:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

46

           TOPLAMAZOT (TKN+NİTRİT+NİTRAT)

SM 4500 Norg B:2005

TS 7526 EN 26777 TS 6231

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

47

FOSFAT FOSFORU                                                   (PO4 3—P)

SM 4500-P B,

SM 4500-P E

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

48

TOPLAM FOSFOR (P)

TS 7889 TS 7886

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

49

SERBEST KLOR VE BAĞLI KLOR

    TS 6229 EN ISO 7393-2

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

50

SERBEST SİYANÜR

SM  4500-CN- E:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

51

TOPLAM SİYANÜR

SM 4500-CN- E:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

52

1,2 – DİKLORETAN

ISO 15680

SM 6010B / 6200B

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

53

OKSİJEN DOYGUNLUĞU(%)

 

SM 4500-O G:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

54

AMONYUM/AMONYUM AZOTU/AMONYAK AZOTU/ AMONYAK (Parametre Başına)

TS 5868

DESTİLASYON METODU

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

55

NİTRAT AZOTU    (NO3-N)

TS 6231

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

56

NİTRİT AZOTU  (NO2-N)

TS 7526 EN 26777

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

57

PESTİSİTLER

GC    -  HPLC

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

58

KARBONAT-BİKARBONAT

TS 3790

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

59

ALKALİNİTE

 TS 3790 EN ISO 9963-1

2 GÜN

 

 SU VE ATIK SU

60

HİDROKARBON(Gravimetrik)

        SM 5520 –F:2005

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

61

YÜZEY AKTİF MADDE

(MBAS)

          SM 5540-C:2005

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

62

BALIKBİYO DENEYİ (ZSF)

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

3 GÜN

 

SU VE ATIK SU

63

SİYANÜRİK ASİT

   İŞLETME İÇİ METOT

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

64

HİDROJEN PEROKSİT

TS EN 902

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

65

AMONYUM

SPEKTROFOTOMETRİK METOT

TS 7159

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

66

TOPLAM PESTİSİTLER

          GC    -  HPLC

1 GÜN

 

SU VE ATIK SU

67

TOPLAM ÇÖZÜLMÜŞ MADDE

SM 2005 2540 C

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

68

TETRAKLORETAN VE TRİKLORETAN

ISO 15680

SM 6010B / 6200B

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

69

TRİHALOMETANLAR-TOPLAM

ISO 15680

SM 6010B / 6200B

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

70

SEKİ DİSKİ

EPA 841-B-97-003

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

                       

 

 

 

 

 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

71

ESCHERİCHİA COLİ (E.COLİ)

TS EN ISO 9308-1

4 GÜN

 

SU VE ATIK SU

72

ENTEROCOCCİ

TS EN ISO 7899-2

3 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

  73

 

KOLİFORM BAKTERİ

TS EN  ISO 9308-1

3 GÜN

 

SU VE ATIK SU

74

P.AERUGİNOSA

TS EN 12780

TS EN ISO 16266

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

75

FEKAL KOLİFORM BAKTERİ

TS EN ISO 9308-1

4 GÜN

 

SU VE ATIK SU

76

SALMONELLA

MEMBRAN   FİLTRASYON

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

77

CLOSTRİDİUM PERFİNGENS

TS 8020 EN 26461-2

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

78

PATOJEN STAPHYLOCOCLAR

MEMBRAN   FİLTRASYON

4 GÜN

 

SU VE ATIK SU

79

KOLONİ SAYIMI

(T.CANLI)

TS EN ISO 6222

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

80

KLOROFİL-a

SM 10200-H

2 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

81

TOPLAM  KOLİFORM BAKTERİ

TS EN ISO 9308-1

4 GÜN

 

SU VE ATIK SU

  82

 

LEGİONELLA

 

 

ISO 11731-2

5 GÜN

 

SU VE ATIK SU

 

PAKET FİYATLAR

83

 

PAKET  1

ALÜMİNYUM+SODYUM+DEMİR+MANGAN+SELENYUM+ NİKEL+CIVA+KURŞUN+SİYANUR+BAKIR+KROM+ KADMİYUM+ARSENİK

 

İÇME SUYU

84

 

PAKET  2

PH+RENK+KOKU+TAT+BULANIKLIK+OKSİTLENEBİLİRLİK+  İLETKENLİK

 

İÇME SUYU

85

 

PAKET  3

AMONYUM+KLORÜR+NİTRAT+NİTRİT+BENZEN+SÜLFAT   +BOR+FLORÜR

 

İÇME SUYU

86

PAKET 4

pH+İLETKENLİK+SODYUM+KALSİYUM+MAGNEZYUM+KARBONAT+BİKARBONAT+KLOR+SÜLFAT+BOR+SERTLİK+BAKİYE SODYUM KARBONAT+SAR+TUZ VE ALKALİLİK SINIFI

 

SULAMA SUYU

87

PAKET 5

pH+KOİ+BOİ+AKM+YAĞ VE GRES+ Cr(+6) TAYİNİ+ KLORÜR

 

ATIK SU

 

NUMUNE ALMA

 

88

 

Anlık Numune Alma

 

 

SU VE ATIK SU

 

89

 

Kompozit Numune Alma ( 2 saatlik )

 

 

SU VE ATIK SU

 

90

 

Kompozit Numune Alma ( 24 saatlik )

 

 

SU VE ATIK SU