Toprak Analizleri

.

 

TOPRAK ANALİZ LİSTESİ

 

 

 

 

 

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ EDİLEN METERYALLER

ÖRNEK MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ(TL)

TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ

Bünye(Saturasyon)

TS 8333

Toprak

100 gr

2 ün

 

Toplam Tuz

TS 8334

Toprak

100 gr

2 gün

 

Ph

TS 8332

Toprak

100 gr

2 gün

 

Kireç

TS 8335

Toprak

1 gr

1 gün

 

Yarayışlı Fosfor(P205)

Olsen Metodu

Toprak

5 gr

1 gün

 

Yarayışlı Potasyum(K2O)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Yarayışlı Kalsiyum(Ca)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Yarayışlı Magnezyum(Mg)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Amonyum Azotu(NH4-N)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Nitrat Azotu(NO3-N)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Toplam Azot(N-Kjeldahl)

TS 8341

Toprak

10 gr

2 gün

 

Organik Madde

TS 8336

Toprak

1 gr

2 gün

 

Alınabilir Mikroelementler (Fe,Cu,Zn,Mn)

TS ISO 14870

Toprak

20 gr

1 gün

 

Alınabilir Bor(B)

TSE

Toprak

20 gr

1 gün

 

 

 

 

 

TOPRAK ANALİZ LİSTESİ

 

 

 

 

 

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ EDİLEN METERYALLER

ÖRNEK MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ(TL)

TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ

Bünye(Day Metodu)

Tüzüner 1990

Toprak

1 Kg

2 gün

 

Nem

Tüzüner 1990

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Solma Noktası

Agronomy.Monograph No:9 Klute,A.

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Tarla Kapasitesi

Agronomy.Monograph No:9 Klute,A.

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Su Geçirgenliği

Agronomy.Monograph No:9 Klute,A.

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Toplam Gözenek Hacmi

Tüzüner A.

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Özgül Ağırlık

Tüzüner 1990

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Hacim Agırlığı (Bozulmamışta)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Strüktür Stabilite İndeksi

Tüzüner 1990

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Kil Tipi Analizi

 

Toprak

1 Kg

5 gün

 

TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ

Ph(Ekstrakt'ta)

TS 8332-Rich. 1954

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Saturasyon

TS 8332-Rich. 1954

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Elektiriksel Geçirgenlik EC(Ekstrakt'ta)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Nem

Richards 1954

Toprak

1 Kg

1 gün

 

Jips

Aseton İle Çöktürme

Toprak

1 Kg

5 gün

 

 

 

 

 

TOPRAK ANALİZ LİSTESİ

 

 

 

 

 

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ EDİLEN METERYALLER

ÖRNEK MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ(TL)

ÇÖZÜNEBİLİR KATYON VE ANYONLAR

Kalsiyum(Ca)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Magnezyum(Mg)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Kalsiyum+Magnezyum (Ca+Mg)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Sodyum(Na)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Potasyum(K)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Bor(B)

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Değişebilir Katyonlar

Sodyum(Na % )

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Potasyum( K % )

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Kalsiyum(Ca % )

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Magnezyum ( Mg % )

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Kalsiyum+Magnezyum ( Ca+Mg % )

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Katyon Değişim Kapasitesi

Richards 1954

Toprak

1 Kg

3 gün

 

 

 

 

 

 

TOPRAK ANALİZ LİSTESİ

 

 

 

 

 

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ EDİLEN METERYALLER

ÖRNEK MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ(TL)

PAKET FİYATLAR

Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)

 

Toprak

1 Kg

3 gün

 

PAKET 2
pH, EC, Kireç, İnfilitrasyon

Hızı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası,
Kullanılabilir Su Kapasitesi, Hacim Ağırlığı, Bünye

 

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)

 

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır)

 

Toprak

1 Kg

2 gün

 

 

 

 

 

TOPRAK ANALİZ LİSTESİ

 

 

 

 

 

DENEY ADI

DENEY METODU

ANALİZ EDİLEN METERYALLER

ÖRNEK MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ

ANALİZ ÜCRETİ(TL)

PAKET FİYATLAR

Toprak Verimlilik Analizi Paket 5 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır)

 

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Saturasyon, pH , EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips İhtiyacı)

 

Toprak

2 Kg

7 gün

 

Standart Toprak Fizik Analizi (4 Analiz; Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı)

 

Toprak

1 Kg

3 gün

 

Makro+Mikro Analizler (P,K,Ca,Mg)+(Fe,Zn,Cu,Mg)

 

Toprak

1 Kg

3 gün