İmisyon .

 

Havada bulunan toz emisyonları kirlilik önleme ve emisyon kontrol yöntemleri ile azaltılması mümkündür. Önleme genel olarak kontrolden daha pahalıdır ve özellikle toksik maddelerin bulunduğu ortamlarda insan ve çevre sağlığına olan riskten dolayı toz emisyonlarının azaltılması ve önlenmesi oldukça önem taşımaktadır.

Havada bulunan toz emisyonları toz, kir, is, duman ve asılı halde duran sıvı damlalarından oluşur. Ayrıca bu partiküller havada bulunan organik ve inorganik maddelerin kompleks karışımından da oluşabilir. Tozlar fiziksel olarak kütle konsantrasyonu ve büyüklük olarak karakterize edilirler.

 

 

Kirlilik Önleme Yaklaşımı

Yönetim: Geliştirilmiş proses dizaynı, bakım, işletme içi önlemler gibi diğer yönetim tedbirleriyle emisyonlar azaltılabilir. Yakma sisteminin veriminin arttırılması ile tamamlanmayan yanma neticesinde oluşan yan ürünlerin miktarı ve toz miktarı önemli derecede azaltılabilir. Uygun yakıt yakma teknikleri ve yanma bölümünün konfigürasyonu (yeterli hava miktarı) yan ürün miktarının azaltır.

 

Yakıt seçimi: Atmosferik toz emisyonları daha temiz yakıtların seçimi ile azaltılabilir. Yakıt olarak doğalgaz kullanımı daha az miktarda partikül madde oluşumuna neden olur. Yağ bazlı prosesler kömür kullanılan yakma tesislerine göre de daha az toz oluşumuna neden olurlar. Düşük küllü fosil yakıtlar daha az yan ürün içerirler. Görüldüğü gibi yakıt seçimi ekonomik olduğu kadar ekolojik anlamda da etkileri olan önemli bir konudur.

 

 

Yakıt temizliği: Yakıt temizliği ile kül oranının  azaltılması toz emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Kömürün fiziksel olarak yıkanarak temizlenmesi kül ve sülfür içeriğinin azaltılmasını sağlar. Fakat oluşan katı ve sıvı atıklar da unutulmamalıdır. Kömür yıkamaya alternatif olarak kömürün yüksek ve düşük içerikli olarak yardımcı yakma işlemidir. Düşük miktarda toz emisyonunun oluşmasına ilave olarak düşük kül oranlı kömürler kazan performansının artmasına ve bakım için gereken maliyet ve zamandan da tasarruf edilmesine yardımcı olur.

 

 

Teknoloji ve proses seçimi: Daha verimli teknoloijlerin seçimi veya proses değişiklikleri emisyonların azaltılmasına yardımcı olur.  İleri kömür yakma teknikleri örneğin; kömür gazifikasyonu ve akışkan yataklı yakma emisyon oluşumunu %10 oranında azaltabilir. Kapalı sistemli kömür kırıcıları ve sıkıştırıcıları da emisyonları büyük oranda azaltır.

 

 

Kirlilik Önleme ve Kontrol Planları İçin Anahtar Faktörler

Partikül maddelerin kontrolü metodları için prensipler aşağıda özetlenmiştir.

• İşletim ve yönetim uygulamalarının gelişimi için önlemler belirleyin.

• Kömür yerine gaz kullanımı gibi alternatif yakıt kullanımları yoluna gidin.

• Kömür yıkama gibi kül oranını %40 azaltacak yakıt temizleme yöntemlerini inceleyin.

• Akışkan yataklı yakma tesisleri gibi toz emisyonunu azaltacak yeni yakma tekniklerini araştırın.

• Optimum toz giderme sistemini seçin. Elektrostatik çöktürücüler ve torba filtreler gibi.