Gübre Analizi

.

Nitelikli bol ürün alınabilmesi için tarımın en önemli girdilerinden olan gübrelerin özellikleri yanında ne zaman ,nasıl ve ne şekilde uygulanacaklarını iyi bilinmesi gerekir.Yaygın şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin çevreye olduğu kadar insan,hayvan ve bitiler üzerindeki yararlı etkilerinden zararlı etkilerine geçiş yeri bıçak sırtına benzetilecek kadar keskindir.

 

Tarım bir bilimdir ve tarımla uğraşanların çok bilgili olmaları gerekir.Tarım yapılan toprağın bulunduğu çevrenin ve bitkinin özellikleri de dikkate alınarak gübre gereksinimi doğru şekilde bilinmeden gelişigüzel kullanılan kimyasal gübrelerin olumsuz etkileri her geçen gün daha belirgin ortaya çıkmaktadır.Bu yüzden kullanılacak gübrenin içeriğinin yönetmelikteki sınır değerlerine uygun olup olmadığını anlamak,gübrenin gerçek içeriğinin tespiti için Martest Analiz Laboratuvarları olarak hizmetinizdeyiz.